Almänna regler ang boende

OBS! Ankomstregistrering på tävlingskansliet i Duveholmshallen innan incheckning på tilldelat boende.

All logi sker på hårt underlag i skolsalar. Notera att madrasserna ej får vara större än 90 cm per person. Skolorna är bemannade av boendevärdar under hela cupen.

Inga duschar finns att tillgå på skolorna.

In och utcheckning
Incheckning sker efter kl 17.00 på fredagen för alla lag på tilldelad skola.
Utcheckning sker senast kl 14.00 söndagen.

Inga personer utan deltagarband släpps in på skolorna. Gäller även personer som vill hjälpa till med att bära packning. I så fall får man vänta i entrén.

Kiosk
Kiosk finns på alla boenden.

Städning
Städning av klassrum sker av resp lag före utcheckning. Städutrustning finns på boendet. Städningen måste godkännas av ansvarig boendevärd.