Tävlingsinfo

Tävlingsansvariga:
Katrineholm IBF

Dispenser
Varje lag får ha fler än två överåriga i truppen, men endast använda två överåriga/match.

Den/de spelarna får endast vara ett år för gamla för sin klass.

Den dispensen är generell och man behöver inte skicka in något ansökan för detta.

Inga övriga dispenser tillåts.

Flickor får spela i pojkklasser.
Samma dispensregel gäller som ovan.

Spelare får endast delta i ett lag per spelklass, undantaget i kämpande klasser.

Uppvärmningsbollar
Varje lag håller med egna uppvärmningsbollar. Klubbhuset finns på plats för försäljning av innebandyprodukter.

Sjukvård
Varje lag håller med egen sjukvårdsväska. Klubbhuset finns på plats för försäljning om ni behöver fylla på material i väskan. Sjukvårdskunnig personal finns på plats under större delen av cupen. Vänd er till tävlingskansliet vid behov!

Avhopp
Efter den 1 mars
återbetalas deltagaravgift endast mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Deltagaravgift/kort och måltidskuponger kan övertas av andra spelare/ledare. Detta skall då regleras i laguppställningen för laget.


Force majeure
såsom pandemi, krig, terroristhandling, naturkatastrof, eldsvåda eller annat som Katrineholm IBF ej råder över, som leder till en helt eller delvis inställd cup fritager densamme från fullgörelse av sina åliggande skyldigheter.
Vid dessa oförutsägbara händelser kommer Katrineholm IBF att betala tillbaka alla anmälningsavgifter, deltagaravgifter och matkuponger.

Spelregler
Svenska Innebandyförbundets tävlingsregler gäller.

För tävlande lag gäller följande:
Lagen indelas i grupper där alla kan möta alla. Vi förbehåller oss rätten att slå samman klasser vid behov.

Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs placering genom inbördesmöte, d v s att en ny tabell räknas fram med berörda lag.

1. Inbördesmöte
1a. Antal poäng
1b. Målskillnad
1c. Flest antal gjorda mål

Om det fortfarande inte går att skilja på lagen så får man titta på hela gruppens resultat och då gäller följande ordning:

2. Målskillnad

3. Flest antal gjorda mål

4. Lottning

Alla lag, inkl kämpande lag, är garanterade fyra matcher.

Matchtider 2x15 minuter. Sista minuten är effektiv speltid för -08 och äldre.
Vid oavgjorda matcher i slutspelet gäller sudden death max 5 min, sedan straffar först 3 st/lag och därefter 1/lag tills avgörande sker. I sudden death straffarna får samma spelare lägga hur många straffar som helst.

Time-out får endast tas i slutspelsmatcher.

Inget slutspel för åldrarna -09--10. Deras resultat visas endast på matchtavlan, inget redovisat resultat i någon tabell för kämpande klasser. Matchtid 2x15 minuter.

Utvisningar
Eventuella utvisningar sker i tävlande klasser (-08 och äldre). Utvisningar gäller även för kämpande klasser, men först efter upprepade förseelser. En dialog mellan domarna och ledarna ska i första hand ske, för att undvika att behöva utvisa en spelare.

Matchstraff
Matchstraff 1 ger avstängning i aktuell match.
Matchstraff 2 ger avstängning i aktuell match och ytterligare match.
Matchstraff 3 bestämmer tävlingsansvariga följderna. Dock minst en matchs avstängning.

Protester
Protest skall inlämnas skriftligen till tävlingskansliet av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift 1000 kr skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkänns.

Preliminära matchtider
Fredag kl 16-22
Lördag kl 08-22
Söndag kl 08-18

WO
Om laget är mer än 10 minuter försenat till match från angiven matchstarttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO tas av tävlingsansvariga. WO utan giltig orsak renderar en straffavgift på 1000 kr.

Priser
Pokal till finallagen i åldrarna -08 och äldre.
Priser till alla spelare i åldrarna -09--10.

Laguppställningar/matchprotokoll
Laguppställning och eventuellt korrigering görs via "Anmälan" och användarkontot. Denna kommer då att finnas förtryckt på matchprotokollen. Det enda ni behöver göra inför varje match är att stryka de spelare som ej deltar just den matchen samt att eventuellt korrigera tröjnummer. Detta sker vid sekretariatet i er matcharena senast 30 min innan varje match.

Deltagarband
Deltagarband kommer att delas ut till alla som löser deltagarkort, (spelare och ledare).

Sista anmälningsdag
1 mars 2021.