Avgifter

Anmälningsavgifter per lag
Kämpande klasser/Ungdom födda -09--10: Vid köp av deltagarkort: 1500 kr.
Kämpande klasser/Ungdom födda -09--10: Utan deltagarkort: 2500 kr.

Tävlande klasser/Ungdom födda -08 och äldre: Vid köp av deltagarkort: 2000 kr.
Tävlande klasserUngdom födda -08 och äldre: Utan deltagarkort: 3000 kr.

Deltagaravgifter/deltagarkort
Kämpande (En natts boende och 3 måltider = middag, frukost, lunch.)
Deltagaravgift per deltagare kämpande klasser (spelare/ledare) inkl busskort: 550 kr.
Deltagaravgift per deltagare kämpande klasser (spelare/ledare)exkl busskort: 500 kr.

Tävlande (Två nätters boende och 6 måltider.)
Deltagaravgift per deltagare tävlande klasser (spelare/ledare) inkl busskort: 750 kr.
Deltagaravgift per deltagare tävlande klasser (spelare/ledare) exkl busskort: 700 kr.

Matkuponger
Frukost 50 kr, lunch/middag 70 kr, finns att köpa i tävlingskansliet. Matkuponger för helt lag bör förbokas, för att sedan lösas ut i tävlingskansliet.

Inbetalning
När anmälan är gjord enligt anvisningarna i "Anmäl lag nu" till höger, och ett användarkonto har skapats av lagledaren/kontaktpersonen, betalas anmälningsavgift och eventuella deltagaravgifter in på bankgiro 511-4665. Ange då tilldelat anmälnings-id!

Anmälningsavgiften ska betalas in senast 14 dagar efter godkänd anmälan.

Sista anmälningsdag
1 mars 2021.