Tävlingsinfo

Tävlingsansvariga:
Katrineholm IBF

Dispenser
Varje lag får ha fler än två överåriga i truppen, men endast använda två överåriga/match.

Den/de spelarna får endast vara ett år för gamla för sin klass.

Den dispensen är generell och man behöver inte skicka in något ansökan för detta.

Övriga dispenser ansöks senast 10 dagar innan cupen startas.

Flickor får spela i pojkklasser.
Samma dispensregel gäller som ovan.

Spelare får endast delta i ett lag per spelklass, undantaget i kämpande klasser.

Uppvärmningsbollar
Varje lag håller med egna uppvärmningsbollar. Klubbhuset finns på plats för försäljning av innebandyprodukter.

Sjukvård
Varje lag håller med egen sjukvårdsväska. Klubbhuset finns på plats för försäljning om ni behöver fylla på material i väskan.

Avhopp
Efter den 29 mars
återbetalas deltagaravgift endast mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Deltagaravgift/kort och måltidskuponger kan övertas av andra spelare/ledare. Detta skall då regleras i laguppställningen för laget.


Force majeure
såsom pandemi, krig, terroristhandling, naturkatastrof, eldsvåda eller annat som Katrineholm IBF ej råder över, som leder till en helt eller delvis inställd cup fritager densamme från fullgörelse av sina åliggande skyldigheter.
Vid dessa oförutsägbara händelser kommer Katrineholm IBF att betala tillbaka alla anmälningsavgifter, deltagaravgifter och matkuponger.

Spelregler
Svenska Innebandyförbundets tävlingsregler gäller.

Innebandyglasögon (skyddsglasögon) är obligatoriskt i alla klasser!

Tävlande klasser spelas 5 mot 5
Kämpande klasser 4 mot 4
med
planstorleken 30x15m och målburar 120x90cm.

Alla lag, inkl kämpande lag, är garanterade fyra matcher.

För tävlande klasser gäller följande:
Lagen indelas i grupper där alla möter alla.

Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs placering genom inbördesmöte, d v s att en ny tabell räknas fram med berörda lag.

1. Inbördesmöte
1a. Antal poäng
1b. Målskillnad
1c. Flest antal gjorda mål

Om det fortfarande inte går att skilja på lagen så får man titta på hela gruppens resultat och då gäller följande ordning:

2. Målskillnad

3. Flest antal gjorda mål

4. LottningMatchtider 2x15 minuter. Sista minuten i andra perioden är effektiv speltid för tävlande klasser.
Vid oavgjorda matcher i slutspelet gäller sudden death max 5 min, sista minuten spelas med effektiv tid, sedan straffar: Fem utespelare från respektive lag ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare slå ett straffslag vardera tills ett avgörande uppnås.

Time-out får endast tas i slutspelsmatcher.

Inget slutspel för kämpande klasser.
Inget redovisat resultat i någon tabell för kämpande klasser, deras resultat visas endast på matchtavlan.
Matchtid 2x15 minuter.

Utvisningar i kämpande klasser
Alla utvisningar är personliga. Det betyder att laget fortsätter att spela med fyra utespelare på planen. Utvisningen är två minuter, och den utvisade spelaren sitter av utvisningen på den egna avbytarbänken. Ledaren ansvarar för att spelaren inte spelar under pågående utvisning.

Matchstraff
Matchstraff 1 ger avstängning i aktuell match.
Matchstraff 2 ger avstängning i aktuell match och ytterligare match.
Matchstraff 3 bestämmer tävlingsjuryn följderna. Dock minst en match avstängning.

Protester
Protest skall inlämnas skriftligen till tävlingskansliet av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift 1000 kr skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkänns.

Preliminära matchtider
Fredag kl 16-22
Lördag kl 08-22
Söndag kl 08-18

WO
Om laget är mer än 10 minuter försenat till match från angiven matchstarttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO tas av tävlingsansvariga. WO utan giltig orsak renderar en straffavgift på 1000 kr.

Priser
Pokal till finallagen i alla tävlande klasser.
Priser till alla spelare i kämpande klasser.

Laguppställningar/matchprotokoll
Laguppställning och eventuellt korrigering görs via "Anmälan" och användarkontot. Denna kommer då att finnas förtryckt på matchprotokollen. Det enda ni behöver göra inför varje match är att stryka de spelare som ej deltar just den matchen samt att eventuellt korrigera tröjnummer. Detta sker vid sekretariatet i er matcharena senast 30 min innan varje match.

Deltagarband
Deltagarband kommer att delas ut till alla som har betalat deltagaravgift,
(spelare och ledare).

Sista anmälningsdag
5 mars 2024.