Avgifter

Anmälningsavgifter per lag
Kämpande klasser/Ungdom födda -12 och -13: Vid köp av deltagarkort: 1500 kr.
Kämpande klasser/Ungdom födda -12 och -13: Utan deltagarkort: 3000 kr.

Tävlande klasser/Ungdom födda -11 och äldre: Vid köp av deltagarkort: 2000 kr.
Tävlande klasserUngdom födda -11 och äldre: Utan deltagarkort: 4000 kr.
.

.
Deltagaravgifter/deltagarkort
Kämpande (En natts boende och 3 måltider = middag, frukost, lunch.)
Deltagaravgift per deltagare kämpande klasser (spelare/ledare) inkl busskort: 600 kr.
Deltagaravgift per deltagare kämpande klasser (spelare/ledare)exkl busskort:
550 kr.

Tävlande (Två nätters boende och 6 måltider.)
Deltagaravgift per deltagare tävlande klasser (spelare/ledare) inkl busskort:
900 kr.
Deltagaravgift per deltagare tävlande klasser (spelare/ledare) exkl busskort:
850 kr.
.

.
Matkuponger
Frukost 60 kr, lunch/middag 90 kr, finns att köpa i tävlingskansliet. Matkuponger för helt lag bör förbokas, för att sedan lösas ut i tävlingskansliet.
.

.
Inbetalning
När anmälan är gjord enligt anvisningarna i "Anmäl lag nu" till höger, och ett användarkonto har skapats av lagledaren/kontaktpersonen, betalas anmälningsavgift och eventuella deltagaravgifter in på bankgiro 511-4665. Ange då tilldelat anmälnings-id!
.

.
Anmälningsavgiften ska betalas in senast 14 dagar efter godkänd anmälan.
.

.
Sista anmälningsdag
5 mars 2024.