StensättershallenStensättershallen hittar ni på Kunskapsvägen 11A, norr om centrum.