SkogsborgshallenInfarten till Skogsborgshallen ligger mittemot Kungsgatan 62.